Contributie:

De kosten die aan de lessen zijn verbonden bedragen 18,00 euro per maand. Voor het betalen van de contributie wordt tweemaal per lesseizoen een factuur afgegeven. Te weten in september en januari. De maanden juli en augustus zijn contributie vrij. Er kan tevens gekozen worden om het verschuldigde bedrag in één keer te voldoen.

Lesuur van 60 minuten:

Kosten per termijn (2x): € 90,00
Kosten per seizoen (1x): €180,00

Lesuur van 45 minuten (Peuterdans en 3 t/m 5 jaar):

Kosten per termijn (2x): € 75,00
Kosten per seizoen (1x): €150,00

Inschrijven:

Na het volgen van een proefles krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee naar huis. Dit inschrijfformulier thuis even invullen en de volgende week in de les aan de trainster geven.

Opzegtermijn:

Opzeggen dient een maand voor het begin van de eerst volgende contributieperiode schriftelijk te gebeuren.

Opzeggen kan dus tot 1 december en tot 1 augustus. Opzeggingen na de desbetreffende datum worden niet meer in behandeling genomen.

Is het verschuldigde bedrag in één keer voldaan, kan er enkel aan het eind van het seizoen worden opgezegd.

Er vindt geen terugbetaling plaats. Pas als schriftelijk is opgezegd hoeft de contributie over het eerstvolgende termijn of het eerstvolgende seizoen niet meer betaald te worden.

Contributie:

De kosten die aan de lessen zijn verbonden bedragen 18,00 euro per maand. Voor het betalen van de contributie wordt tweemaal per lesseizoen een factuur afgegeven. Te weten in september en januari. De maanden juli en augustus zijn contributie vrij. Er kan tevens gekozen worden om het verschuldigde bedrag in één keer te voldoen.

Lesuur van 60 minuten:

Kosten per termijn (2x): € 90,00
Kosten per seizoen (1x): €180,00

Lesuur van 45 minuten (Peuterdans en 3 t/m 5 jaar):

Kosten per termijn (2x): € 75,00
Kosten per seizoen (1x): €150,00

Inschrijven:

Na het volgen van een proefles krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee naar huis. Dit inschrijfformulier thuis even invullen en de volgende week in de les aan de trainster geven.

Opzegtermijn:

Opzeggen dient een maand voor het begin van de eerst volgende contributieperiode schriftelijk te gebeuren.

Opzeggen kan dus tot 1 december en tot 1 augustus. Opzeggingen na de desbetreffende datum worden niet meer in behandeling genomen.

Is het verschuldigde bedrag in één keer voldaan, kan er enkel aan het eind van het seizoen worden opgezegd.

Er vindt geen terugbetaling plaats. Pas als schriftelijk is opgezegd hoeft de contributie over het eerstvolgende termijn of het eerstvolgende seizoen niet meer betaald te worden.