Contributie:

De kosten die aan de lessen zijn verbonden bedragen 20,50 euro per maand. Voor het betalen van de contributie wordt tweemaal per lesseizoen een factuur afgegeven. Te weten in september en februari. De maanden juli en augustus zijn contributie vrij.

Volg je meerdere lessen per week of volgen meerdere gezinsleden lessen dan ontvang je 20% korting op elke volgende les.

Lesuur van 60 minuten:

Kosten per termijn: € 102,50

Lesuur van 60 minuten:

Kosten per termijn: € 102,50

Lesuur van 45 minuten (Peuter- en kleuterdans):

Kosten per termijn: € 87,50

Inschrijven:

Na het volgen van een proefles krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee naar huis. Dit inschrijfformulier kunt u de volgende les inleveren of mailen naar info@danceforlifestudio.nl

Opzegtermijn:

Opzeggen dient een maand voor het begin van de eerst volgende contributieperiode schriftelijk te gebeuren.

Opzeggen kan dus tot 1 januari en tot 1 augustus. Opzeggingen na de desbetreffende datum worden niet meer in behandeling genomen.

Er vindt geen terugbetaling plaats. Pas als schriftelijk is opgezegd hoeft de contributie over het eerstvolgende termijn  niet meer betaald te worden.

Contributie:

De kosten die aan de lessen zijn verbonden bedragen 20,50 euro per maand. Voor het betalen van de contributie wordt tweemaal per lesseizoen een factuur afgegeven. Te weten in september en februari. De maanden juli en augustus zijn contributie vrij.

Volg je meerdere lessen per week of volgen meerdere gezinsleden lessen dan ontvang je 20% korting op elke volgende les.

Lesuur van 60 minuten:

Kosten per termijn: €102,50

Lesuur van 45 minuten (Peuter- en kleuterdans):

Kosten per termijn: €87,50

Inschrijven:

Na het volgen van een proefles krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee naar huis. Dit inschrijfformulier kunt u de volgende les inleveren of mailen naar info@danceforlifestudio.nl 

Opzegtermijn:

Opzeggen dient een maand voor het begin van de eerst volgende contributieperiode schriftelijk te gebeuren.

Opzeggen kan dus tot 1 januari en tot 1 augustus. Opzeggingen na de desbetreffende datum worden niet meer in behandeling genomen.

Er vindt geen terugbetaling plaats. Pas als schriftelijk is opgezegd hoeft de contributie over het eerstvolgende termijn of het eerstvolgende seizoen niet meer betaald te worden.